बँक शाखा

सावरकर नगर शाखा

location-icon
तळमजला, विश्व-विश्वासपार्क,
स्वातंत्र्यवीर सावरकर नगर,
गंगापूर रोड,
नाशिक -४२२ ०१३
contact-icon
(०२५३) २३०५६०० ते ०२, २३४१५०८

 

अधिक वाचा…

 

रविवार कारंजा शाखा

location-icon
२, रत्ननामोहर संकुल,
अहिल्यादेवी होळकर पुलाजवळ,
रवीवार करंजा,
नाशिक – ४२२ ००१
contact-icon
(०२५३) २३०५६१० / २५०३९४५

 

अधिक वाचा…

 

मुंबई नाका शाखा

location-icon
विश्वज्योती, गोविंद नगर,
हॉटेल प्रकाश मागे,
मुंबई नाका,
नाशिक – ४२२ ००९
contact-icon
(०२५३) २३०५६१२ / २५०३९४४

 

अधिक वाचा…

 

एचपीटी कॉलेज रोड शाखा

location-icon
शॉप नंबर ७५ आणि ७६,
वसंत मार्केट,
कॅनडा कॉर्नर,
शरणपूर रोड,
नाशिक – ४२२ ००५
contact-icon
(०२५३) २३०५६१३ / २३१११५८

 

अधिक वाचा…

 

नाशिक-पुणे रोड शाखा

location-icon
सायरा अपार्टमेंट,
अशोक चौक,
पखाल रोड कॉर्नर,
नाशिक -४२२ ०११
contact-icon
(०२५३) २३०५६१४ / २५०३५७५

 

अधिक वाचा…

 

चांदशी शाखा

location-icon
बंगला नं.१ ए,
नंदनवन हिल्स, निर्माण ग्रीन कॉटेज,
चांदशी, नाशिक – ४२२००३
contact-icon
०२५३-२९५६७८९

 

अधिक वाचा…

 

खुटवड नगर शाखा

location-icon
शॉप नं. २ आणि ३, राजश्री अव्हेन्यू,
आय टी आय अंबड लिंक रोड,
खुटवड नगर,
नाशिक – ४२२ ००८
contact-icon
(०२५३) २३७२८२८

 

अधिक वाचा…

 

इंदिरा नगर शाखा

location-icon
शॉप नंबर ९ व १०,
महालक्ष्मी एन्क्लेव्ह अपा.,
पाथर्डी रोड,
नाशिक केंब्रिज स्कूल शेजारी ,
इंदिरानगर,
नाशिक – ४२२ ००९
contact-icon
(०२५३) २३७७२८२

 

अधिक वाचा…

 

म्हसरूळ शाखा

location-icon
दुकान क्र : ६ आणि ७, अनिल हाईट्स अपा.,
आकाश पेट्रोल पंपासमोर ,
सावरकर उद्यानाजवळ,
दिंडोरी रोड, म्हसरूळ,
नाशिक – ४२२ ००४
contact-icon
(०२५३) २३०५६१५

 

अधिक वाचा…

 

पंचवटी शाखा

location-icon
शॉप नंबर ७/८, फ्लोरा हाईट्स अपार्टमेंट,
अमृतधाम चौक,
बी.डी. कामगार नागर रोड,
मुंबई-आग्रा महामार्ग,
पंचवटी,
नाशिक -४२२ ००३
contact-icon
(०२५३) २३०३८८८

 

अधिक वाचा…

 

पाथर्डी फाटा शाखा

Pathardi Phata Branch
location-icon
शॉप नं. १, प्लॉट नं. ५ आणि ६,
सर्व्हे नं. ३२४, समृद्धी अपार्टमेंन्ट,
पाथर्डी-देवळाली रोड,
नाशिक – ४२२०१०
contact-icon
(०२५३) २३८०८८८

 

अधिक वाचा…

 

टीप

  1. संगणक सोफ्टवेअर, हार्डवेअर मेंटेनन्स, कर्मचार्यांचे ट्रेनींग असल्यास शनिवार व रविवार या दिवशी केंद्र कार्यालय व शाखा यांचे कामकाजात बदल होऊ शकतो.
  2. बँकेच्या सर्व कर्मचार्यांसाठी प्रशिक्षण असल्यास किंवा नूतन शाखेचा लोकार्पण सोहळा असल्यास शाखा व प्रशासकीय कार्यालयाच्या वेळेत बदल होऊ शकतो.

मुख्य कार्यालय संपर्क

location-icon
विश्वविश्वास पार्क,
स्वातंत्र्यवीर सावरकर नगर,
गंगापूर रोड,
नाशिक, महाराष्ट्र, भारत
पिन कोड - ४२२०१३
contact-icon
९१-२५३-२३०५६०० /०१ /०२ /०३
time-icon
सकाळी - ९.३० ते संध्या. - ६.००
time-icon
info@vishwasbank.com
Website Security Test