कर्ज योजना

कर्ज प्रकार
मुदत
मासिक हप्ता
व्याजदर
हप्तेबंदी कर्ज
(१ लाखासाठी) ७ वर्षे रु. १,७८८/- १२.००%
(१ लाखासाठी) १० वर्षे रु. १,४५४/- १२.००%
कॅश क्रेडिट कर्ज १ वर्ष —— १२.००%
गाळा खरेदी   (१ लाखासाठी) १० वर्षे रु. १,४५४/- १२.००%
घर खरेदी   (१ लाखासाठी) १५ वर्षे रु. १,०८६/- १०.००%
घर खरेदी   (१ लाखासाठी) २० वर्षे रु. ९७६/- १०.००%
वाहन खरेदी –
दुचाकी (नवीन)
(५० हजारासाठी)
३ वर्षे रु. १,६३१/- १०.००%
दुचाकी (नवीन)
(१ लाखासाठी)
५ वर्षे रु. २,१४८/- १०.००%
चार चाकी (नवीन)
(१ लाखासाठी)
५ वर्षे रु. २,१४८/- १०.००%
चार चाकी (जूने)
(१ लाखासाठी)
(३ वर्षांचे आतील वाहनासाठी)
५ वर्षे रु. २,२५४/- १२.००%
वैयक्तिक कर्ज (१ लाखासाठी)
तारणी ५ वर्षे रु. २,२५४/- १२.००%
विनातारणी ५ वर्षे रु. २,४१८/- १५.०० %
सोनेतारण कर्ज १०.००%
टीप – वरील व्याजदर पूर्वकल्पनेशिवाय बदलता येऊ शकतात. कृपया व्यवहार करते वेळ खातरजमा करून घ्यावी.

मुख्य कार्यालय संपर्क

location-icon
विश्वविश्वास पार्क,
स्वातंत्र्यवीर सावरकर नगर,
गंगापूर रोड,
नाशिक, महाराष्ट्र, भारत
पिन कोड - ४२२०१३
contact-icon
९१-२५३-२३०५६०० /०१ /०२ /०३
time-icon
सकाळी - ९.३० ते संध्या. - ६.००
time-icon
info@vishwasbank.com
Website Security Test